سفارش تبلیغ
صبا


پنج وارونه چه معنا دارد ؟ - همسفر عشق پنج وارونه چه معنا دارد ؟ - همسفر عشق


همسفر عشق

پنج وارونه چه معنا دارد ؟

خواهر کوچکم از من پرسید 
من به او خندیدم
کمی آزرده و حیرت زده گفت
روی دیوار و درختان دیدم
باز هم خندیدم
گفت دیروز خودم دیدم پسر همسایه
پنج وارونه به مینو میداد
آنقدر خنده برم داشت که طفلک ترسید
بغلش کردم و بوسیدم و با خود گفتم
بعدها وقتی غم
سقف کوتاه دلت را خم کرد
بی گمان می فهمی
پنج وارونه چه معنا دارد...
 
:
نوشته شده در شنبه 89 مرداد 16ساعت 1:12 صبح توسط زهرا| |


Design By : Theam.TK